lnwshop logo

เกี่ยวกับเรา

ร้านณัฏฐพัชร์
ชื่อร้านค้า
ณัฏฐพัชร์
รายละเอียดร้านค้า
จำหน่ายปลีก-ส่ง มาร์คหน้าทองคำ ทองคำแท้นวดหน้า พอกหน้า "Ladies" ทองพอกหน้าที่ได้รับมาตรฐาน อย. เรียบร้อยแล้ว มั่นใจในผลิตภัณฑ์ได้แล้ววันนี้
QR code
Scan this!
 นโยบายความเป็นส่วนตัว และการเผยแพร่ข้อมูล 
(Privacy Policy)
 

 

เว็บไซต์ www.natthaphat.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ข้อมูลฉบับนี้ขึ้น
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของร้านณัฏฐพัชร์  
 
โดยทางเว็ปไซด์ www.natthaphat.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้านฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้าโดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องดังนี้
 
 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

เว็บไซต์ www.natthaphat.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณา
ติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง 
หากท่านต้องการติดต่อกลับกับทางร้าน ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า
"ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์ หรือโทรศัพท์ หรือไลน์ไอดี ตามข้อมูลที่แจ้งใน www.natthaphat.com หน้าติดต่อเรา หรือหน้าแรกของเวปไซด์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 วัน

 
 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.natthaphat.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.natthaphat.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ทราบ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากร้านฯ ท่านสามารถสมัครสมาชิกเวปไซด์ (JOIN) เพื่อลงทะเบียนรับข่าวสารได้ โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ thunyapud@hotmail.com

เว็บไซต์ของร้านฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ร้านฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านฯ ซึ่งร้านฯ  จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูลดังนี้

1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ

3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

4) ประเภทของการสืบค้น

5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ

6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของร้านฯ

www.natthaphat.com
อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ร้านฯได้ใช้ google analytics ในการเก็บข้อมูลคนเข้าใช้งาน และ/หรือ อาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)  ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของร้านค้า

ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

• [หมายเลขไอพี (IP Address)

• ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง

• Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม

• เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)

• เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของร้านค้า (Referring Website)] 

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ เว็บไซต์ www.natthaphat.com จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของร้านฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ร้านฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ร้านฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

1. ชื่อ-นามสกุล
2. ที่อยู่

3. Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร


ให้กับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ร้านฯ  แล้ว ร้านฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฎิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูล เกี่ยวกับลูกค้าของร้านฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ร้านฯ และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังร้านฯ ร้านฯ จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ

e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการ

ติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของร้านฯ

ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


เว็บไซต์ www.natthaphat.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ทางร้านฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ร้านฯ ในการดำเนินการ หรือ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จ ลุล่วงลง หรือ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

 

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.natthaphat.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.natthaphat.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ


ในกรณีที่เว็บไซต์ www.natthaphat.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party)

ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของร้านฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของร้านฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับร้านฯ  หรือเข้ามาดำเนินการในนามของร้านฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.natthaphat.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.natthaphat.com

ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของร้านฯ ด้วยเช่นกัน

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล 


เว็บไซต์ www.natthaphat.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล


เว็บไซต์ www.natthaphat.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูล

ที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด โดยล๊อคอินเข้าประวัติส่วนบุคคล

เพื่อทำการแก้ไขด้วยตนเอง

  

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล


เว็บไซต์ www.natthaphat.com มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากอีเมล์ที่ใช้สมัคร

 

 

นโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์

(Security Policy)

 

เว็บไซต์ www.natthaphat.com  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security)

ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของ

เว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้  :

1.  เว็บไซต์ของเราได้มีสัญญาใช้บริการกับ บริษัทภายนอก (Outsourcing Company Contract) 
LNWSHOP CO., LTD. เป็นผู้ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) และเป็นผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเว็บไซต์
ซึ่งได้คำนึงถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ และได้ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

2.  เว็บไซต์ของเราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

3. ทางผู้ดูแลระบบทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

4. เว็บไซต์ของเรา ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราท่านสามารถติดต่อ

สอบถามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม กับทาง บุคลากรเฉพาะของ ฐพัชร์ คือ ธันยพัต อภิวัชร์ธนพล

ที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

อีเมล์ : thunyapud@hotmail.com หรือโทร : 083-6635493
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

 

นโยบายการแก้ปัญหา

 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาwww.natthaphat.com

จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของ

ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่

เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูล

แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

 

www.natthaphat.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

 

www.natthaphat.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงาน

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

และส่งมายัง www.natthaphat.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

-          จดหมายทางไปรษณีย์ – 160 ถ.นวมินทร์ 90 รามอินทรา คันนายาว กทม 10230

-          ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail address มาที่ thunyapud@hotmail.com

-          ผ่านแบบฟอร์มภายในเว็บไซต์ของ www.natthaphat.comโดยเลือกเป็นหัวข้อประเภทติดต่อสอบถาม ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.natthaphat.com/contactus

 

 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

 

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม128,171 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด103,868 ครั้ง
เปิดร้าน20 ธ.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561

ตรวจสอบเลขพัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

หรือคลิ๊ก  add friends

เพิ่มเพื่อน

สินค้าแนะนำ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านณัฏฐพัชร์
ร้านณัฏฐพัชร์
www.natthaphat.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ติดตามสินค้า

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก